Olympia Thai Tower

Cookies Policy
 
นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookies Policy)
 
บริษัท โอลิมเปียไทยทาวเวอร์ จำกัดอาจมีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ("คุกกี้") บนเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ และช่วยให้บริษัทสามารถพัฒนาคุณภาพของบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของคุณมากยิ่งขึ้น
 
คุกกี้คืออะไร?
คุกกี้ คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่ถูกดาวน์โหลดไปยังเว็บเบราว์เซอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ เพื่อทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่างๆ เช่น สถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของคุณ ข้อมูลการตั้งค่าภาษา ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าใช้งานบนเว็บไซต์ที่คุณชื่นชอบ เพื่อให้คุณสามารถใช้บริการที่มีการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกันได้อย่างต่อเนื่อง
 
คุกกี้จะเก็บไว้บนอุปกรณ์ของคุณนานเท่าใด
คุกกี้ที่สามารถเก็บได้มี 2 ประเภทดังนี้
  • คุกกี้แบบช่วงเวลาซึ่งจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อคุณปิดเบราว์เซอร์
  • คุกกี้ถาวรซึ่งจะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจนกว่าจะถูกลบหรือหมดอายุ คุกกี้ถาวรสามารถเก็บข้อมูลความสนใจของคุณจากการเคยเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เพื่อทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งต่อๆ ไปของคุณง่ายขึ้นและใกล้เคียงกับความสนใจของคุณมากขึ้น
 
ประโยชน์ของคุกกี้
คุกกี้ช่วยให้บริษัททราบว่าคุณเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อที่บริษัทจะสามารถมอบประสบการณ์การใช้บริการที่ดีขึ้น และตรงกับความต้องการของคุณและช่วยให้คุณสามารถใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การบันทึกการตั้งค่าแรกของบริการด้วยคุกกี้จะช่วยให้คุณเข้าถึงบริการด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปที่ค่าเริ่มต้น
 
ประเภทของคุกกี้ที่ใช้
ประเภทของคุกกี้ที่บริษัทใช้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการต่อไปนี้
 
ประเภทของคุกกี้ รายละเอียด ตัวอย่าง
คุกกี้ประเภทจำเป็นถาวร
(Strictly Necessary Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้เว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย จึงไม่สามารถปิดการใช้คุกกี้ SessionID, Load Balancing, User ID, Security
คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์ และวัดผลการทำงาน
(Analytic / Performance Cookie)
คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้บริษัทสามารถวิเคราะห์หรือวัดผลการทำงาน เพื่อให้บริษัทเข้าใจถึงความสนใจของคุณ เช่น การประมวลผลจำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท พฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท จำนวนหน้าที่คุณเข้าใช้งาน โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในการปรับปรุง และพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ของบริษัท ให้ตอบสนองตามความต้องการและการใช้งานของคุณให้ดียิ่งขึ้น Google Analytics, Adobe
คุกกี้ประเภทการโฆษณา
(Advertising Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะถูกบันทึกบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเก็บข้อมูลการเข้าใช้งาน และลิงก์ที่คุณติดตามหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจความต้องการของคุณและใช้ในการ นำเสนอสิทธิประโยชน์ ประชาสัมพันธ์ โฆษณา ให้เหมาะสมกับความสนใจของคุณมากที่สุด Adobe Audience Manager, Adobe Target, Google Analytics, Facebook Pixels, Facebook API
คุกกี้ประเภทการทำงาน
(Functional Cookies)
คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัท "จดจำ" คุณระหว่างการเยี่ยมชมและตั้งค่าเว็บไซต์ของบริษัท ตามลักษณะการใช้งานให้สอดคล้องกับสิ่งที่คุณเลือก เพื่ออำนวยความสะดวกเมื่อคุณกลับเข้ามาใช้เว็บไซต์ของบริษัท ในครั้งถัดไป เช่น การจดจำชื่อผู้ใช้งานของคุณ การปรับขนาดตัวอักษร ภาษาและส่วนอื่นๆ บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท Google Analytics, SessionID
คุกกี้เพื่อบำรุงรักษาระบบ ตัวอย่างคุกกี้ประเภทนี้มีไว้สำหรับให้ทีมพัฒนาของเว็บไซต์ www.olympiathaitower.com ตรวจสอบและแก้ไขการทำงานของส่วนงานบางส่วนบนเว็บไซต์ Verify, Test
 
ในกรณีที่มีการเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ เป็นต้น คุกกี้บางประเภทอาจมีการจัดการโดยบุคคลที่สาม จึงแนะนำให้คุณศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามด้วย
 
การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้
คุณสามารถเลือกปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้ตามความต้องการของคุณ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของคุณ เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของคุณด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คุณสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก www.allaboutcookies.org
 
การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
นโยบายการใช้คุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว ทั้งนี้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิต่างๆ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทบนเว็บไซต์
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้จากเว็บไซต์ต่อไปนี้
 
Update : May 2022
 
 

© Copyright 2013 The Olympia Thai Tower. All rights reserved.

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้บริการ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายการใช้คุกกี้ ยอมรับ
x